Jímky neboli žumpy

žumpa
Jímky neboli žumpy

Dva termíny označují totéž. Jímka i žumpa jsou názvem pro bezodtokovou nádrž na splaškové vody, které se hodí jak k domům pro trvalé bydlení, tak i k víkendovým chalupám a chatám, které nejsou napojeny na kanalizační potrubí. Problém může být u starších domů, kde jsou žumpy již delší dobu a mohou prosakovat. Protože majitel budovy a tím i žumpy má ze zákona zodpovědnost za to, aby obsah žumpy nemohl nijak kontaminovat zeminu v okolí ani podzemní vodu, je lepší si pořídit kvalitní plastovou a stoprocentně těsnící jímku.

Pokud si nejste jisti, jaký objem jímky je vhodný právě pro vaši nemovitost, poraďte se odborníky, například z firmy Mravec plast. Velikost jímek se pohybuje od 2 do 20 m3, ale objednat si můžete i jímku větší na míru. Potřebný objem ovlivňuje počet osob, které budou budovu využívat, předpokládaná spotřeba vody na osobu a den a četnost plánovaného vyvážení jímky. Optimální objem jímky snižuje frekvenci, s níž je jímku nutné pravidelně vyvážet. K tomu si je vždy třeba objednat službu specializované firmy, která umí jímku odborně vyprázdnit a obsah odvézt do čističky odpadních vod. Ceny pohonných hmot a energií samozřejmě zdražují i tyto služby.

Plastové jímky se vyrábějí z různých materiálů, ale všechny od firmy Mravec plast jsou z toho nejkvalitnějšího – primárního polypropylenu. To je prvoplast bez příměsi recyklátu v prvotřídní kvalitě, který má požadované fyzikálně-mechanické vlastnosti a je u něj zaručena dlouhá životnost všech z něj vyrobených jímek. Výrobce ručí za stoprocentní vodotěsnost a nepropustnost dodané jímky, je-li instalována dle návodu.

U jímek existují tři základní typy – samonosná s kruhovým nebo hranatým tvarem, která se obsypává zeminou, rovněž kruhová nebo hranatá jímka určená k obetonování a dvouplášťová kruhová jímka, přičemž každá z nich se hodí do jiného podloží.